fbpx

CÁC DỰ ÁN CUNG ỨNG LAO ĐỘNG

Thái Nguyên Samsung Thái Nguyên

Samsung Electronics

Cung ứng: 300 - 1000 nhân viên
Hải Phòng cung ứng lao động cho LG Display

LG Display

Cung ứng: 200 - 1000 nhân viên