fbpx

Tag Archives: dịch vụ cho thuê lại lao động

Dịch vụ cho thuê lại lao động là gì?

Dịch vụ cho thuê lại lao động

Dịch vụ cho thuê lại lao động có thể hiểu là một hình thức người lao động được tuyển dụng bởi một doanh nghiệp (bằng hợp đồng lao động giữa người lao động và doanh nghiệp đó), được doanh nghiệp khác thuê lại trong một thời gian nhất định thông qua hợp đồng cho thuê […]