• Số lượng: 8
  • Lương CB: 141,900
  • Độ tuổi: 18-28
  • Giới tính: Nữ
  • Hợp đồng: 3 Năm
  • Nơi làm việc: Miyagi
  • Visa dạng: Thực tập sinh kỹ năng
  • Lịch phỏng vấn: 02/2022